Všechny články

Jak probíhá exekuce

Než se dlužník dostane do exekuce, může to trvat poměrně dlouhou dobu, věřitel totiž nejprve potřebuje exekuční titul.  Exekuční titul je rozhodnutí, které stanovuje povinnost dlužníka zaplatit dluh. Exekučním titulem je platební rozkaz, rozsudek od soudu, rozhodčí nález nebo třeba [klikněte zde…]

Nejčastější otázky

Jak dlouho trvá zastavení exekuce? Přibližně do týdne od okamžiku, kdy advokát obdží vaše podklady, je exekutorovi odeslán „Návrh na zastavení a odklad exekuce“. Exekutor daný návrh pošle k vyjádření protistraně tzv. „oprávněnému“ . Oprávněný má většinou k vyjádření 30 [klikněte zde…]

O cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Co jsou cookies a jsou nebezpečné? Cookies jsou malé soubory, pomocí kterých si webové stránky pamatují některé vaše aktivity a nastavení, které jste na nich provedli. [klikněte zde…]