Všechny články

Základní pojmy 1

Účastníci exekučního řízení – oprávněný a povinný. Povinný – nejčastěji dlužník, který nesplnil dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí. Dále jím může být i spoludlužník, ručitel či manžel povinného. Povinný je povinen splatit svůj dluh Oprávněný – věřitel, kterému dluží dlužník [klikněte zde…]