Slovník

Jak probíhá exekuce

Než se dlužník dostane do exekuce, může to trvat poměrně dlouhou dobu, věřitel totiž nejprve potřebuje exekuční titul.  Exekuční titul je rozhodnutí, které stanovuje povinnost dlužníka zaplatit dluh. Exekučním titulem je platební rozkaz, rozsudek od soudu, rozhodčí nález nebo třeba [klikněte zde…]

Základní pojmy 1

Účastníci exekučního řízení – oprávněný a povinný. Povinný – nejčastěji dlužník, který nesplnil dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí. Dále jím může být i spoludlužník, ručitel či manžel povinného. Povinný je povinen splatit svůj dluh Oprávněný – věřitel, kterému dluží dlužník [klikněte zde…]