Nejvyšší soud potvrdil, že je možné zpětně otevřít až sto tisíc skončených exekucí. Lidé se tak konečně domůžou spravedlnosti.

Nejvyšší soud otevřel cestu k miliardám, o které lidé přišli při protiprávních exekucích. Jde přitom o exekuce, které již byly ukončeny úplným vymožením.

Nejvyšší soud se zabýval případem paní Jaroslavy, na kterou byla v roce 2011 společností PROFI CREDIT Czech, a.s. nařízena exekuce. V roce 2015 paní Jaroslava celou částku zaplatila, takže byla exekuce ukončena. O rok později se paní Jaroslava obrátila na projekt Exekutor má smůlu.cz a zjistila, že její exekuce byla protiprávní. Exekuce paní Jaroslavy byla totiž nařízena na základě neplatného rozhodčího nálezu. „Zda lze i takto zpětně zastavit již proběhlou a skončenou protiprávní exekuci nebylo doposud Nejvyšším soudem judikováno. Klientům jsme tak nemohli nic zaručit. I přes riziko možného neúspěchu se někteří lidé rozhodli bojovat,“ vysvětluje advokát Petr Němec, který paní Jaroslavu zastupoval. Chybějící judikatura se skutečně projevovala v tom, že před některými soudy klienti uspěli, a před jinými nikoliv. I to byl důvod, proč paní Jaroslava podala dovolání k Nejvyššímu soudu, když neuspěla před Krajským soudem v Brně.

Nejvyšší soud potvrdil, že exekuce, která již byla vymožena a skončena, může být zpětně zastavena, neboť poškozenému se nenabízí jiné možnosti ochrany, jak napravit vzniklý protiprávní stav. Princip právní jistoty nemůže přebít právo poškozeného na nápravu nespravedlnosti. „Do této doby jsme dokázali pomáhat se zastavováním pouze probíhajících exekucí. Paradoxně tak na tom byli lépe ti, co spláceli pomaleji nebo vůbec. Velice těžko se některým lidem vysvětlovalo, že kdyby spláceli pomaleji, tak bychom jim dokázali pomoci. Nyní se tato nespravedlnost napravuje a tito lidé mají možnost požadovat část prostředků zpět,“ uvádí Tomáš Pospíšil, ředitel projektu Exekutor má smůlu.cz.

Podle odhadů projektu Exekutor má smůlu.cz může takto být zastaveno až 100.000 skončených exekucí, které byly nařízeny na základě neplatných rozhodčích nálezů. Zastavením takové exekuce by klient měl dostat zpět vše, co zaplatil exekutorovi na jeho náklady. Po oprávněném (věřiteli) se může domáhat zpět zaplacených nákladů rozhodčího řízení a nákladů na advokáty v exekučním řízení. Věřiteli tak zůstane jen to, co mu dlužník skutečně dlužil.

Některé společnosti si také od rozhodců nechávaly přiznávat nezákonné úroky z prodlení, astronomické obchodní úroky (i přes 100 % p.a.) či nemravné smluvní pokuty. Toto všechno dluhy lidí obrovsky nafukovalo a dlužníci končili v dluhové pasti. „Soukromí rozhodci měli z rozhodovací činnosti pro úvěrové společnosti a banky výnosný byznys. Proto můžeme v rozhodčích nálezech, které jsou ekvivalentem rozsudku, najít přiznané absolutně nepochopitelné nároky, které by nezávislý soud nikdy nepřiznal. Po zastavení již vymožené exekuce se tak klientům otevírá možnost požadovat zpět to, co uhradili na tyto neplatné nároky,“ vysvětluje Němec.

„Dle našich statistik mohou lidé zpět od exekutora a věřitele požadovat v průměru přibližně 60.000 Kč. Pokud v protiprávní exekuci došlo k prodeji nemovitosti, mohou tyto částky přesahovat i sto tisíc. Celkem se tak jedná o miliardy, které by se měly vrátit od exekutorů a úvěrových společností zpět do kapes obyčejných lidí,“ dodává Pospíšil.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu citelně dopadá nejen na úvěrové společnosti jako PROFI CREDIT Czech, HOME CREDIT, ESSOX, ale například i na Komerční banku, která pohledávky vymáhala s nezákonnými úroky z prodlení.

CHCI ZASTAVIT EXEKUCI

2 Comments on “Nejvyšší soud potvrdil, že je možné zpětně otevřít až sto tisíc skončených exekucí. Lidé se tak konečně domůžou spravedlnosti.

Lenka Andělová
01/28/2019 at 18:28

Dobrý vecer, ve vašem článku jsem se dočetla, že je možné otevřít skončenou exekuci. Měla jsem tři exekuce kde je rozhodčí doložka. Můžete mě prosím poradit jak postupovat .Předem děkuji za odpověď

Odpovědět
Exekuce
05/28/2020 at 07:39

Dobrý den, v článcích, které si čtu na těchto stránkách mě přesvědčují o tom , že je možné otevřít skončenou exekuci. Jsem zmocněnec pána, který takovou exekuci měl. Exekuční příkaz, který vydal Okresní soud v Ústí nad Orlicí, kterým byla nařízena exekuce podle titulu rozhodčí nález č.j.2010/05/NAA/014, který vydal rozhodce ad hoc dne 31.5.2010 a který se stal pravomocným dne 3.6.2010 a vykonatelným7.6.2010 k návrhu oprávněného QUICK Finance s.r.o. Kotlaska 64/5 , Praha 8-Libeň zast. Vaněk Jan, Mgr., advokát, Karlovo nám. Praha 2 proti pvinnému Jiří Filip pohledávka ve výši 257000,-.přikazuje se provedené exekuce a to srážkami ze mzdy a jiných příjmů u plátce ČSSZ Praha Smíchov. Pán je důchodce v době kdy tyto srážky probíhaly měl důchod 8000,-. Nehledě na to, že úvěr, který s ním výše uvedený nebankovní sektor sepsal byla lichva. Úrok 24,36 % , počet splátek 1, způsob placení- jednorázový příkaz k úhradě, úvěr sepsaný 8.3.2010, datum splatnosti 8.6.2010, v článku 4 smlouvy fuguruje, že dlužník se zavazuje věřiteli vrátit půjčenu částku nejpozději do 8.6.2009. Který rok tedy platí ve smlouvě o úvěru..O pánovi, který tento podvodný úvěr podepsal bylo vytýkáno, že nečetl smlouvu, ale četl vůbec tuto smlouvu právník, který podklad pro exekuci vydal? Výše
nebankovní sektor věděl, že povinný má důchod 7856,- Kč, jak mohl sepsat likvidační úvěr s tímto pánem. Prosím a žádám veřejně mohl by se tímto případem někdo zabývat? Oslovili jsme několik právníků, ale nikdo nechce jít do případu, jelikož je prý moc složitý. A tak slušný člověk má tedy skočit pod vlak, protože tíhu dluhů , které se na něho valí už neunese!!!!! Poraďte nám.

Odpovědět

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *