Ústavní soud se postavil za oběti protiprávních exekucí. Úvěrové společnosti musí platit!

Ústavní soud (sp. zn. I. ÚS 1274/16) se dnes postavil za oběť protiprávní exekuce a vyhověl ústavní stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Úvěrová společnost SMART Capital a.s. vedla proti panu Miloslavovi protiprávní exekuci na základě neplatného rozhodčího nálezu. Pan Miloslav se obrátil na projekt Exekutor má smůlu.cz, který se věnuje zastavování protiprávních exekucí. Advokáti projektu panu Miloslavovi pomohli a exekuci zastavili. Avšak Krajský soud v Brně rozhodl, že úvěrová společnost nemusí panu Miloslavovi zaplatit náklady řízení (náklady na advokáta). Vzhledem k tomu, že úvěrová společnost dlouho věděla, že proti němu vede exekuci protiprávně, považoval pan Miloslav za spravedlivé, aby nesla náklady na právní pomoc, kterou musel vyhledat. Ústavní soud mu dal zapravdu.

Tomáš Pospíšil, ředitel projektu Exekutor má smůlu.cz, k nálezu Ústavního soudu uvádí: „Je to krok správným směrem. Podobných exekucí je v České republice vedeno přes 200 tisíc. Úvěrové společnosti už roky vědí, že tyto exekuce jsou protiprávní, ale nechávají je stále běžet. Je tedy správné, že musejí zaplatit za jejich zastavení. Kdyby úvěrové společnosti respektovaly judikaturu a protiprávní exekuce samy zastavily, tak by nic platit nemusely.

Advokát Petr Němec, který pana Miloslava zastupoval, k případu uvádí: „Úvěrovým společnostem jde pochopitelně o nemalé peníze. Avšak v tomto i dalších případech máme za to, že úvěrové společnosti mohou žalovat rozhodce, kteří vydali rozhodčí nález v době, kdy již museli být srozuměni s judikaturou, která takové vydávání rozhodčích nálezů zpochybňovala. Pozitivně se k takovým žalobám ostatně staví i Nejvyšší soud.

Nález Ústavního soudu především pomůže sjednotit rozhodovací praxi soudů a exekutorů, která se v mnoha případech poměrně výrazně lišila. „Ze zkušenosti víme, že v některých případech bylo rozhodnuto i tak, že náklady na zastavení protiprávní exekuce měl zaplatit člověk, který byl obětí protiprávní exekuce. Díky tomuto rozhodnutí Ústavního soudu snad k takovým přešlapům již docházet nebude,“ dodává Pospíšil. Díky zásahu Ústavního soudu by tak mělo odpadnout i nemalé množství odvolání povinných proti obstrukčním rozhodnutím exekutorům, kteří se také musí řídit názorem Ústavního soudu. Tím dojde k časové i finanční úspoře odvolacích soudů, tedy i k šetření peněz daňových poplatníků.

Samotné zastavení exekuce za peníze úvěrové společnosti není tím hlavním benefitem, co mohou klienti Exekutor má smůlu.cz získat. Při zastavení exekuce se totiž dluh snižuje o náklady exekutorů, rozhodců či o neplatně vysoké úroky a pokuty. Dluh se tak často sníží i o více než polovinu. „Navíc jak už dříve rozhodl Ústavní soud, pokud si věřitel nechal vydat rozhodčí nález v době, kdy již musel vědět, že postupuje protiprávně, mohlo dojít i k promlčení dluhu. V takovém případě by zastavením exekuce dluh zanikl úplně,“ vysvětluje Němec. Jinými slovy, po zastavení exekuce by se někteří lidé ocitli zcela bez dluhu.

Projekt Exekutor má smůlu.cz již pomohl zastavit exekuce v souhrnné výši přes 180 milionů korun.  Protiprávní exekuce se týkají například společností Home Credit, PROFI CREDIT Czech, Komerční banky či společnosti ESSOX a mnoha dalších.

Publikováno dne 12. 7. 2017

Summary
Ústavní soud se postavil za oběti protiprávních exekucí. Úvěrové společnosti musí platit!
Article Name
Ústavní soud se postavil za oběti protiprávních exekucí. Úvěrové společnosti musí platit!
Description
Ústavní soud postavil za oběť protiprávní exekuce a vyhověl ústavní stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který rozhodl, že úvěrová společnost nemusí panu Miloslavovi zaplatit náklady řízení (náklady na advokáta). Vzhledem k tomu, že úvěrová společnost dlouho věděla, že proti němu vede exekuci protiprávně, považoval pan Miloslav za spravedlivé, aby nesla náklady za zastavení exekuce. Ústavní soud mu dal zapravdu.
Author
CHCI ZASTAVIT EXEKUCI

2 Comments on “Ústavní soud se postavil za oběti protiprávních exekucí. Úvěrové společnosti musí platit!

Petr Fousek
09/25/2017 at 14:27

Dobrý den.
CHtěl bych se zeptat.
Zastavení exekuce z důvodu rozhodčí doložky se může týkat i starých nařízených exekucí , to jest 10-12 let starých?
Děkuji

Odpovědět
Brianna Owen
06/01/2019 at 06:47

Tento rok 2019 byl pro mě tak blažený, že mi Bůh dal důvod žít znovu šťastně poté, co jsem byl po třech měsících zlomen srdce, když mě manžel opomněl a vrátil se do své milenky. Trpěl jsem a prošel všemi druhy emocionálních mučení, protože jsem nemohl dostat žádnou pomoc, aby se můj muž nevrátil, dokud mi neřekl doktor Wealthy mým spolupracovníkem, který mi dal plné ujištění o tom, že mu může pomoci. ke mě. Byl jsem v kontaktu s doktorem Wealthym a poslouchal jsem jeho slova a následoval instrukce, které mi dal. Mohl byste věřit, že se můj manžel vrátil domů během 12 až 16 hodin, jak řekl on a dnes, moje manželství je obnoveno a jsem tak vděčný, vděčný a vděčný Bohu za to, že používal doktora Wealthyho, aby po třech měsících vrátil mého muže zpět zlomené manželství. Je tam někdo, kdo se musí vrátit zpátky do svého milence nebo potřebuje pomoc jakéhokoliv druhu? Pak navrhuji, abyste se s Dr Wealthyem dostali do kontaktu s jeho e-mailovým ID: wealthylovespell@gmail.com NEBO si ho můžete nechat taky na +2348105150446 pro více informací. Bůh vám žehnej, pane

Odpovědět

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *